હર્દયનું લાલ-હિંગોળી-સપનું

Image
મારા ગુલમહોરને
ચાર પાંદડાનાં લાલ-ચટાક ફૂલ
બસ આવાજ છે
મારાં હિંગોળી સપના …
તે મારા હર્દયમાં ખીલ્યાં
જે મારા મસ્તિષ્કમાં શ્વસે છે
તે સપનાઓની કોમળ-કુંપળોને
પગ તળે નહિ કચડવા 
મનના પંખીડાઓને વિનવું છું

પણ હવે જો નવું-જ એક સપનું
ભટકતું આવી ચઢે મારા લય-બધ્ધ-વિચારોમાં
આવીને પછી જો શરમાય
તો મારે કબૂલવું રહ્યું
મારી હદયની પહેલી પંક્તિમાં
તું-જ મારો સૌથી પ્રિય રહસ્ય-પહેલી છે
અને ભાગ્યું જો આ તરત-જ બધું દર્દ
ફક્ત ત્રણ શબ્દો થકી
મૂંઝવણ છે કેમ કહેવું તને 
જેને શબ્દોમાં કહેવાય?
“તને ચાહું છું”

અને એમ પણ
હું ક્યા કઈ વધારે માગું છું …
ફકત એક તારું હ્રદય માગું છું.
આવું નાં હું પરત
રહશે ત્યાં સુધી તારા-મારા હ્રદય-યુગ્મ
અંતર-ઈચ્છા છે એક ખાસ
અ-કારણ વિકસાવ-નાં હ્રદય-અંતર
કે હવે …
લય-બધ્ધ થઇ રહ્યું છે મારું હર્દય
નહીતો …
ચાલ આપણે હાથ-માં-હાથ પકડી
અનંત-યાત્રાએ જઈએ.

તો પણ
હું તારા હ્રદયને સંભાળવા મથું છું
શરાબનાં કોમળ સથવારે
હું ઝંખું છું
ફક્ત એક
આલિંગન-યુક્ત આજ-ની-સાંજ
કિનારે સાબરમતીને…
અદ્રશ્ય રહી તું ભર-વસંતે
રંગીન-હોળી બેરંગ રહી
ચાલી આવ
છોડીને તારા હર્દયના કંચુકી-બંધ
ચેતના-હીન બે-હથેળીઓથી
હૃદય જોડીને પ્રાર્થના સહ
સંકલ્પ કર જીંદગી-જોડાવાનો …

જાણે મારું હ્રદય
કાગળ એક કોરો
જેમાં તું લખે છે …
અને હું …
તારું ચિત્ર દોરું.
શકય-જ નથી ક્યારેય
કે હું તને હ્રદયથી અલગ કરું …
મને તો તારો-રોગ લાગ્યો છે, પીડા એટલે શું?
મારી ફિલસુફી અને મારી હુંફ તળે
તું જો અસ્તિત્વ પામી શકે
તો હું તેમાં એક-રજકણ-સમ રહીશ.

રાખ શ્રદ્ધા
એક-મેકમાં ભળીશું જ્યારે આપણે
અને તે તારા સ્પર્શના સ્પંદનો
તારી મહેકની અનુભૂતિ સર્વત્ર આપશે મને…
જ્યારે પુરવાઈ-પવન સાથે ભળીને
અનુભવશે મારું શરીર લોહી-નો-ઉન્માદ
તને હું
બારી વગરનાં
એક અંધારાં-કમરામાં લઇ જઈશ
અનુભવ તે તને પણ થાય 
કે મારી રાતોં 
કેવી હોય છે તારા વગર…
તારા વગર જાણે
હું એક બિનજરૂરી ‘કલમ’
નથી કોઈ જેને હાથમાં ધરનાર
અને જે સામા-મળે છે મને
તેની પાસે હું
માગું છું એક કોરો-કાગળ
તારું ચિત્ર દોરવા સ્તો …!!!!

-જયેન્દ્ર આશરા …2013.07.27…

Advertisements

The Vermilion-Dreams Of The Heart

Image
My May-Flower
Has Four Vermilion-Leaves
Just The Same Are
The Other Vermilion-Dreams.
That Springs In The Heart
Breathes Within The Mind
While I Pray The Thought-Birds
Not To Trample
The Soft Dream’s Grass.

Even If Another Dream
Stray Off In My Rhythmic-Thoughts
And Be Ashamed
And So Far
I Might Admit
Even In The First Stanza
You’re My Favorite Mysterious-Riddle
And The Pain Will Shoo
Only By Two Words
Do Not Know How Tell You …
To Say It? ….
“Love Ya”

Remember,
I’m Not Asking Much
Than Just Your Heart.
It’ll Remain In My Heart
Until My Return.
I Request You,
Please Do Not Distance In Vain,
As My Heart-Rhythm Is Forming
Or We Could Have Together
Gone To An Endless-Journey.

However,
I Pardon Your Heart,
While Looking For
Tenderness In The Wine
With At Least
One Cuddling Tonight
Down The Sabaramati.

You Were Unseen
At Full Of Spring,
Colorless
Was The Color-Festival,
Come On
Unbutton A Buttoned-Heart
Merge Your Heart With Mine
Pray And Swear
And Join The Frozen Hands
To Join The Two Life.

I Imagine So …
My Heart Is A White Paper,
While You Write,
And I Freely
Draw You On It.
No Way
Will Never Drive You Out Of My Heart
I Have A ‘You’ As A Disease …
Does The Pain Affect?,
Under My Philosophy, And The Comfort,
If You Want To Get
Your Existence,
I’ll Be A Small Dust-Particle In My Heart.

Trust Me,
When We Come Together
After Your Caresses
I Smell You On Everything.
When The Blood-Flow-Rises
Blend With Winds From The East
I’ll Take You
In The Room
Without The Windows
To You To Experience
My Nights
Without You.
As If Without You
I’m A Useless ‘Pen’
Which No One Hands
And Everyone
Who Looked At Me
I Ask
The White-Paper…
So The I Can Create
Your Portrait ….!!!

– Jayendra Ashara …2013.07.27…