:::…કી-બોર્ડના સંવેદને…:::

Image

:::…કી-બોર્ડના સંવેદને…:::

હું અનુભવું છું
વિચારું છું કે –
“આ અનુભવાતો  ….
સોશિયલ-મીડિયાનો
આભાસી પ્રેમ …
હૃદયે ‘સ્પર્શે’ છે કેમ?
………
તપાસતા સ્વયં-જાતને
સમજાયું કે  …
“તું-એ ભલા
કી-બોર્ડનાં સંવેદને
સંવેદનાઓ
શબ્દ-શ્રુખલે
હૃદય-ઈરાદાઓને
આંગળાં-નાં-ટેરવાથી
પ્રેમથી-કંડારે છે …
સંવેદનાઓ પછી તે
હર્દયની એમ-જ વહે-ને !!!…
આભાસી પર-હ્રદયે
મોર-પીંછનાં
મેઘા-ધનુષી રંગોના
પ્રેમ-વલયો રચી
પ્રેમ-સ્પંદનો
પ્રસ્થાપિત કરે ….”

– જયેન્દ્ર આશરા  …2014.02.22

Advertisements

2 thoughts on “:::…કી-બોર્ડના સંવેદને…:::

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s